Om tomteområdet

Utbygger kan tilby råtomt – ferdig fundamentert eller nøkkelferdig bygg.

  • 900 moh
  • Sørvendt
  • Helårsvei til alle tomter
  • Tilknyttet privat felles vannanlegg til tomtegrense
  • Fritt hyttevalg innenfor reguleringsbestemmelsene
  • Strøm til tomtegrense
  • Tomter fra 1000-1600m2
  • Alle tomter har panoramautsikt
  • Pris fra 650 000- 1 000 000
  • Løypeinfo: Skisporet.no eller Hedalen Løypelag på Facebook

 

Tomteområdet Hellsenningsberget består av totalt 15 tomter.

Tomtene ligger fordelt på grunneiendommene 94/1 og 89/11 i Sør-Aurdal kommune. Adkomst til området er via det private veganlegget Søbekksetervegen. Dette vegnettet som strekker seg fra automatbommen opp til Søbekkseter samt inn til grustak innenfor Øvre Bubekkseter og opp til Storhalla hyttefelt i Svarttjern, driftes og vedlikeholdes av vegselskapet. Vegene er åpne for dagsturister mot avgift.

Alle stikkveger utfra dette vegsystemet er private enkeltveger eller fellesveger styrt av egne velforeninger. Det er mulighet for parkering ved 2 av endepunktene, men det er kun på Søbekkseter det er stor parkering. Det skal svares årsavgift for dette vegnettet, pr i dag er dette kr 1 800.- som dekker sommer og vinteravgift. Depositum for kort.

Veganlegg Helsenningsberget som strekker seg fra Søbekksetervegen og helt til toppen på berget hvor det er eksisterende bebyggelse har pr i dag en årsavgift pålydende 600.-

 

Felles infrastruktur er vannforsyning, drift av pumpeanlegg og felles ledningsnett. Her vil det være et eget pumpehus ved vannpostene med eget strømabonnement. Vann legges med varmekabel som frostsikring ut til alle tomter. Felles ledning til alle koblingskummer legges ferdig med tilkoblingspunkt til hver enkelt tomt i respektive kummer. Strøm har trekkerør til tomtegrense ut fra koblingskap

Vegnettet innenfor planområdet vil i sin helhet driftes og vedlikeholdes av vellet som dannes.

Avløpsordning i feltet er naturlig infiltrasjon. Disse anleggene krever utførelse av autorisert personell for opparbeidelse. I etterkant er det årlig renovasjonsavgift for tømming etter kommunens til enhver tid gjeldene satser. Det er enkle og rimelige anlegg og krever ikke noe fellesopplegg.

Vi har valgt å inngå et samarbeid med entreprenør Øyvind Jordet på disse avløpsanleggene. Han gir fast pris på anlegget ferdigstilt og godkjent. 

Veganlegg overleveres ferdig gruset og infrastruktur ferdig koblet og igangsatt til koblingspunkter. All tilkobling til fellesanlegg skal utføres av våre entreprenører.

 

Ønskes videre informasjon om dimensjonering og spesifikasjoner angående fellesanlegg kan dette fremskaffes ved å kontakte oss.

Viktige dokumenter for tomteområdet